Bed & Breakfast VanAgt

van Agtlaan 6
5251 SH Vlijmen

Tel.: 073-5115789
Mobiel: 06-22785363
Mail: info@bedenbreakfastvanagt.nl

Contactgegevens

Bed & Breakfast VanAgt is een onderdeel van:

Dieetbegeleiding en kooktechniek Ilona Sabel
van Agtlaan 6
5251 SH Vlijmen
tel.: 073-5115789
Email: info@bedenbreakfastvanagt.nl

KvK-nummer: 17156472
BTW-id: NL001473787B61

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid in de agenda is altijd onder voorbehoud. Pas na schriftelijke bevestiging is de reservering definitief.

ALGEMENE VOORWAARDEN
BED & BREAKFAST “VANAGT" TE VLIJMEN

Wij heten u van harte welkom in de Bed & Breakfast VanAgt te Vlijmen en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.

Identiteit van de ondernemer

Dieetbegeleiding en Kooktechniek Ilona Sabel, Handelend onder Bed & Breakfast VanAgt
Van Agtlaan 6, 5251 SH Vlijmen
Telefoonnummer: 073-5115789
E-mailadres: info@bedenbreakfastvanagt.nl
KvK-nummer: 17156472
btw-id: NL001473787B61

Algemeen

 • De eigenaar van  de Bed & Breakfast VanAgt kan zich (indien nodig) laten vervangen door een vertegenwoordiger. Hierna te noemen: Beheerder.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed & Breakfast VanAgt aan de van Agtlaan 6, 5251 SH te Vlijmen.
 • Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers. Ook is het mogelijk deze uit te printen via de website.
 • Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
 • Alle risico's met betrekking tot een verblijf in of rond Bed & Breakfast VanAgt te Vlijmen zijn voor rekening van de gebruikers.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van
  eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de beheerder.
 • Gasten/ huurders dienen instructies van de beheerder op te volgen.
 • De beheerder kan gasten/huurders, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed & Breakfast VanAgt ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 • De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
 • Gasten/huurders van de Bed & Breakfast VanAgt dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement

Reservering en bevestiging

 • De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan.
 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Bed & Breakfast VanAgt een bevestiging (mits plaats beschikbaar).
 • Voor het reserveren worden geen extra reserveringskosten in rekening gebracht.
 • Bij de bevestiging ontvangt u een factuur, die via een eigen overboeking of met iDeal via de webshop van de eigenaar betaald kan worden. Zodra de betaling op onze rekening staat is de boeking definitief.
 • De overige kosten tijdens het verblijf zoals drankjes dient u bij vertrek contant af te rekenen. Zie de website voor de prijzen.
 • De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarde afwijken.
 • De tarieven vindt u terug onder Prijzen Bed en Breakfast op de website.

Annulering

 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen Bed & Breakfast alsnog aan derden kunnen aanbieden.
 • Bij annulering betaalt/betalen de gast(en) een vergoeding aan de beheerder. Deze bestaat uit:
  • Bij annulering minder dan vier weken en meer dan twee weken voor de aankomstdatum: 25% van de overeengekomen prijs.
  • Bij annulering minder dan 14 dagen maar meer dan 1 dag voor aankomst: 50% van de overeengekomen prijs.
  • Bij annulering op de dag van aankomst of de dag ervoor: 100% van de overeengekomen prijs.
 • Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag (indien van toepassing) dient de annulering schriftelijk (per e-mail of post) te worden doorgegeven aan de beheerder.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Aankomst en vertrek

 • Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de eigenaar die u zal vragen uw identiteitsbewijs te tonen.
 • Op de dag van aankomst kunt u na 15.00 uur uw Bed & Breakfast gebruiken.
 • Op de dag van vertrek dient de Bed & Breakfast om 11.00 uur vrij te zijn.
 • Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

Ontbijt

 • In overleg met de beheerder staat het ontbijt voor u klaar in de gezellige woonkamer, of wordt deze in de keuken klaargezet.

Uw verblijf

 • Geluidsoverlast, met name tussen 23.00 en 08.00 uur, dient te worden voorkomen. Radio's en televisies mogen geen hinder zijn voor anderen.
 • Gebruik door derden van de Bed & Breakfast is niet toegestaan.
 • Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de Bed & Breakfast.
 • De Bed & Breakfast dient schoon en netjes te worden gehouden en te worden verlaten zoals bij aankomst aangetroffen.
 • Afval dient in de vuilnisbak te worden gedeponeerd.
 • In geval van brand direct de beheerder waarschuwen.
 • De E.H.B.O. doos bevindt zich in de keuken.
 • De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de beheerder.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan (met uitzondering van geleidehonden, in overleg met de beheerder). Voor het verblijf van geleidehonden zal een verblijfsvergoeding worden berekend.
 • Aan het interieur en/of meubilair mogen zonder schriftelijke toestemming van de beheerder geen veranderingen en/of aanvullingen worden uitgevoerd.
 • Roken in de Bed & Breakfast VanAgt is niet toegestaan. Wanneer u wilt roken kan dit buiten op het terras. Bij overtreding kan de toegang tot de Bed & Breakfast worden ontzegd, en zal er geen restitutie worden verleend op de verblijfkosten.
 • Bij verlies van sleutels van de Bed & Breakfast worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in rekening gebracht.

Geschillen

 • Op de overeenkomst tussen u en Bed & Breakfast VanAgt is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen u en Bed & Breakfast VanAgt die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen u en Bed & Breakfast VanAgt zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Bosch.